Exterytorial Line / Linia eksterytorialna, 2020

„Conversations” (exhibition view) / “Rozmowy/ Gespräche” (widok wystawy) , Galeria Miejska, Gorzow Wlkp., 2020

Exterytorial Line, 2020

drawing in space, wooden playwood, 1823 x 1 x 1 cm

Boundary-lines of all countries have been cut out from political map of the world. Connected together in one line they have been deprived of the “borderline” function.

Linia eksterytorialna, 2020

rysunek w przestrzeni, drewniana sklejka, 1823 x 1 x 1 cm

Z politycznej mapy świata wycięte zostały linie graniczne wszystkich państw. Połączone w jedną linię pozbawione zostają funkcji “graniczenia”.