Four Sides of the World / Cztery strony świata, 2018

Four Sides of the World, 2018

video projection, 1’24’’ – loop, 2018, 4 drawings-objects, 100 × 70 × 20 cm each – oil pastel, charcoal on fibreboard, drawing in space, 2008–2018

Cztery strony świata, 2018

projekcja wideo, 1’24’’ – pętla, 2018
4 rysunki-obiekty, 10 × 70 × 20 cm każdy – tłusta pastel, węgiel drzewny na płycie pilśniowej, rysunek w przestrzeni, 2008–2018