Piece of 821 Pencils / Utwór na 821 ołówków, 2019

Piece of 821 pencils, 2016

Object: Ø 30cm, framed drawing: 54,5×54,5cm

Utwór na 821 ołówków, 2016

Obiekt: Ø 30cm, oprawiony rysunek: 54,5×54,5cm