Placelessness / Bezmiejsca, 2011

Placelessness, 2011


(…) but he found it strange to think, of these little changes, of scene, the little gains, the little losses, the thing brought, the thing removed, the light given, the light taken, (…) strange to think of all these little things that cluster round the comings, and the stayings, and the goings (…)


(…) the secret places never the same, but always simple and indifferent, always mere places, sites of a stirring beyond coming and going, of a being so light and free that it is as the being of nothing.


Samuel Beckett, Watt

Bezmiejsca, 2011

(…) dziwne wydało mu się myśleć o tych nieznacznych zmianach miejsca, o tych drobnych zyskach, tych drobnych stratach, o rzeczy wniesionej, rzeczy usuniętej, świetle rzuconym, świetle odebranym, (…) dziwne myśleć o wszystkich tych drobnych rzeczach, które zbierają się gromadnie wokół przychodzenia, i zostawania, i odchodzenia (…)


(…) te tajemne miejsca nigdy te same, ale zawsze proste i obojętne, zawsze zaledwie miejsca, miejsca, w których poruszanie się jest poza przychodzeniem i odchodzeniem, bycia tak lekkiego i wolnego jak bycie niczym.


Samuel Beckett, Watt