Patriots of All Countries, Unite! / Patrioci wszystkich krajów, łączcie się!, 2009-2010