Closed Circuit / Układ zamknięty, 2012

Five, large-format, black and white photographs depicting deserted cages in the ZOO. On the opposite wall 25 megaphones with 5 channel recording of 5 voices, superimposed on each other, whispering monotonously: “SPEAK IN WHISPERS!”


Pięć wielkoformatowych, czarno-białych fotografii przedstawiających opuszczone klatki w ZOO. Na przeciwległej ścianie 25 głośników-megafonów z pięciokanałowym nagraniem nakładających się pięciu głosów, monotonnie szepczących słowa: „MÓW SZEPTEM!”.