Colour-Things / Rzeczokolory, 2009

Colour – Things (exhibition view), ASP Poznań / Rzeczokolory (widok wystawy), ASP Poznań, 2009