Colour-Things / Rzeczokolory, 2009

“Colour – Things” (exhibition view), ASP Poznań / “Rzeczokolory” (widok wystawy), ASP Poznań, 2009