Controlled Images / Obrazy kontrolowane, 2014

An acrylic painting on canvas (135 × 190 cm), two neon-words composed of the antonyms: “goodbad” and “badgood”. Two looped videos (12’00’’) depicting watchtowers with neon words: “bad” and “good” in all day light.

Obraz namalowany farbami akrylowymi na płótnie (135×190 cm), dwa słowa-neony zbudowane z połączenia dwóch antonimów: „goodbad” i „badgood” oraz dwa zapętlone filmy (12’00’’) przedstawiające wieże obserwacyjne z neonowymi słowami: „bad” i „good” w całodobowym oświetleniu.