Reading Space. Inside – Outside / Czytanie przestrzeni. Wnętrze- zewnętrze, 2003