The World / Świat, 2020-2022

work in progress (political world map) / praca w procesie (polityczna mapa świata), 2020