Exterritorial Line / Linia eksterytorialna, 2020

Exterrytorial Line, 2020

Boundary-lines of all countries have been cut out from political map of the world. Connected together in one line they have been deprived of the “borderline” function.

Linia eksterytorialna, 2020

Z politycznej mapy świata wycięte zostały linie graniczne wszystkich państw. Połączone w jedną linię pozbawione zostają funkcji “graniczenia”.