Leveling / Poziomowanie, 2005-2006

Holding the spirit level in both hands, I do my best to stay level. I become part of the instrument, defining new planes of references which aredetermined by my own parameters.
I hold the spirit level tight, trying hard to keep the gas bubble immersed in a green liquid staying as close to its zero position as possible.
“Staying level” stops being a game and becomes an existential act.

Trzymając w obu rękach poziomicę usiłuję zachować poziom. Staję się częścią instrumentu, określając nowe, determinowane własnymi parametrami płaszczyzny odniesienia.
Trzymam mocno poziomicę, starając się, by zanurzony w cieczy pęcherzyk gazu pozostawał najbliżej pozycji zerowej.
Zachowanie poziomu przestaje być grą, staje się aktem egzystencjalnym.