Placelessness / Bezmiejsca, 2011

Placelessness, 2011


(…) but he found it strange to think, of these little changes, of scene, the little gains, the little losses, the thing brought, the thing removed, the light given, the light taken, (…) strange to think of all these little things that cluster round the comings, and the stayings, and the goings (…)


Samuel Beckett, Watt

Bezmiejsca, 2011

(…) dziwne wydało mu się myśleć o tych nieznacznych zmianach miejsca, o tych drobnych zyskach, tych drobnych stratach, o rzeczy wniesionej, rzeczy usuniętej, świetle rzuconym, świetle odebranym, (…) dziwne myśleć o wszystkich tych drobnych rzeczach, które zbierają się gromadnie wokół przychodzenia, i zostawania, i odchodzenia (…)


Samuel Beckett, Watt