Desegregation / Desegregacja, 2012

(exhibition details) – steel letters, magnets
Profile Foundation, Warsaw 2012

Desegregation, (exhibition view), Profile Fundation, Warsaw 2012

The spatial metal letters form the “DESEGREGATION” inscription. Each letter pulls magnetically – “segregates”, hundreds of randomly placed small letters. Each magnetic letter holds small letters from a word: “DESEGREGATION”, spelled out in a language of one of the countries which in its’ history committed various acts of colonialism: English, Turkish, Duch, Portuguese, German, Spanish, Russian, Dunnish, French, Italian, Polish, Swedish.

DESEGREGATION
IRK AYIRIMINA SON VERME
DESEGREGATIE
DE SEGREGAÇÃO
AUFHEBUNG DER RASSENTRENNUNG
DESEGREGACIÓN
ДЕСЕГРЕГАЦИЯ
DESEGREGERINGEN
DÉSÉGRÉGATION
DESEGREGAZIONE
DESEGREGACJA
AVSEGREGERING

Desegregacja, (widok wystawy), Fundacja Profile, Warszawa 2012

Przestrzenne metalowe litery tworzą napis DESEGREGATION. Każda z liter za pomocą siły magnetycznej przyciąga – „segreguje” setki małych, swobodnie rozsypanych liter. Na każdą literę przypada rozsypane słowo „DESEGREGACJA” w języku jednego z krajów, które w swojej historii w różnym stopniu dopuszczały się aktów kolonializmu: angielskim, tureckim, holenderskim, portugalskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, duńskim, francuskim, włoskim, polskim, szwedzkim.

DESEGREGATION
IRK AYIRIMINA SON VERME
DESEGREGATIE
DE SEGREGAÇÃO
AUFHEBUNG DER RASSENTRENNUNG
DESEGREGACIÓN
ДЕСЕГРЕГАЦИЯ
DESEGREGERINGEN
DÉSÉGRÉGATION
DESEGREGAZIONE
DESEGREGACJA
AVSEGREGERING